•PLAVECKÉ KURZY A TRÉNINGY PREBIEHAJÚ AJ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN (JÚL, AUGUST 2021) aj v plaveckom aj v detskom bazéne. Informácie a prihlášky na tel. čísle: 0905 351 668
...................................................................................................................................
Podporte mladých plavcov plaveckého klubu AQUASPORT Levice 2 % -ami z Vašich daní
Právnické aj fyzické osoby môžu aj v tomto roku poukázať neziskovej organizácii sumu vo výške 2 % z ich zaplatenej dane z príjmov. Ak ste sa rozhodli, že týmto spôsobom odporíte náš športový klub AQUASPORT LEVICE, potom vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane uveďte tieto údaje:
IČO: 3 6 1 0 5 5 3 8
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Športový klub AQUASPORT LEVICE
Ulica: Nová ul.
Číslo: 6000/5
Obec: Levice
PSČ: 934 01 Ďakujeme :)

O škole


Vážení rodičia !
Máte záujem, aby sa Vaše deti naučili plávať, aby sa zdokonalili v plávaní, naučili všetky plavecké spôsoby alebo aby z nich boli aktívni plavci ? Radi ich privítame medzi nami.
Plavecká škola AQUASPORT vznikla v roku 1998 a je v činnosti v krytej plavárni v Leviciach po celý rok denne od 15:00 do 18:00 h.
Škola zabezpečuje komplexnú výučbu plávania detí všetkých vekových skupín, tj. detí predškolského veku od 3 do 6 rokov, detí školského veku a mládeže od 6 do 18 rokov a dospelých podľa stupňa plaveckej zdatnosti v

 • prípravnom (neplavci)
 • základnom
 • zdokonaľovacom kurze plávania
 • až po športové, výkonnostné plávanie

s možnosťou zaradenia a výberom do plaveckého alebo triatlonového klubu - ŠK AQUASPORT LEVICE. Výučba je prispôsobená veku, plaveckej zdatnosti a pohybovým schopnostiam detí a mládeže.
Plavecké kurzy a tréningy vedie diplomovaný tréner Mgr. Tibor Lacko s kvalifikovanými trénermi plávania s dlhoročnou odbornou praxou (Mgr. Peter Spišák, Bc. Mário Ivan, Bc.Tibor Lacko ml., Jozef Bogár, Marek Pavuk).
Výučba plávania prebieha 2 x týždenne 1 hodinu v prípravných a zdokonaľovacích etapách, ktoré sú náväzné na športovú prípravu plavcov.

 

Plavecká škola AQUASPORT ponúka:

Výučbu plávania a plavecké tréning po celý rok pre všetky vekové skupiny:

pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov, pre deti a mládež od 6 do 18 rokov, až po dospelých.
 • prípravný, základný kurz – pre neplavcov,
 • zdravotné plávanie,
 • zdokonaľovanie,
 • výkonnostné športové plávanie,
 • výučba plávania pre materské a základné školy,
 • jednorázové plavecké kurzy pre materské a základné školy,
 • výučba a kondičné plávanie dospelých.

Odkazy


www.Levičan.sk - bannerová reklama