Prihláška

Vaše dieťa bude zaradené do plaveckej školy na základe záväznej prihlášky a dohodnutom termíne. Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo cez elektronický formulár.
Poplatok (školné) je potrebné uhradiť v dvoch splátkach: za I. školský polrok (september až január) do 30. 09. , za II. školský polrok (február až jún) do 31. 01. v hotovosti, alebo bankovým prevodom VÚB Levice,IBAN :SK12 0200 0000 0013 0114 0853

Poplatok za polrok: 160,- €

Záväzná prihláška

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Tel. kontakt:
Stupeň plaveckej zdatnosti:

Po odoslaní záväznej prihlášky nás prosím kontaktujte telefonicky (alebo osobne v čase tréningov) kvôli upresneniu termínu tréningov.

 

Plavecká škola AQUASPORT ponúka:

Výučbu plávania a plavecké tréning po celý rok pre všetky vekové skupiny:

pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov, pre deti a mládež od 6 do 18 rokov, až po dospelých.
  • prípravný, základný kurz – pre neplavcov,
  • zdravotné plávanie,
  • zdokonaľovanie,
  • výkonnostné športové plávanie,
  • výučba plávania pre materské a základné školy,
  • jednorázové plavecké kurzy pre materské a základné školy,
  • výučba a kondičné plávanie dospelých.

Odkazy


www.Levičan.sk - bannerová reklama