• PLAVECKÉ KURZY A TRÉNINGY BUDÚ POKRAČOVAŤ po zrušení zavedených opatrení súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19 nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR, ktoré neumožňujú prevádzkovať plavárne. O presnom termíne otvorenia Vás budeme informovať na našej webovej stránke. (platby z minulého obdobia budú prenesené))
• Otvárame aj nové kurzy plávania pre deti predškolského veku od 3 - do 6 rokov a pre deti a mládež od 6 - do 18 rokov. Informácie a prihlášky: Mgr. Tibor Lacko tel.: 0905 351668 alebo elektronicky, prostredníctvom našej stránky: www.aquasport-levice.sk
• Kurzy plávania v Relax centre v Tlmačoch budú pokračovať po uvoľnení nariadených opatrení ÚVZ SR súvisiacich s ochorením COVID-19. (Presný termín zverejníme na našej webovej stránke).
...................................................................................................................................
Podporte mladých plavcov plaveckého klubu AQUASPORT Levice 2 % -ami z Vašich daní
Právnické aj fyzické osoby môžu aj v tomto roku poukázať neziskovej organizácii sumu vo výške 2 % z ich zaplatenej dane z príjmov. Ak ste sa rozhodli, že týmto spôsobom odporíte náš športový klub AQUASPORT LEVICE, potom vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane uveďte tieto údaje:
IČO: 3 6 1 0 5 5 3 8
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Športový klub AQUASPORT LEVICE
Ulica: Nová ul.
Číslo: 6000/5
Obec: Levice
PSČ: 934 01 Ďakujeme :)

Výučba

Informácie o výučbe

 • Výučba plávania prebieha 2 x týždenne 1 hodinu v prípravných, základných a zdokonaľovacích etapách, ktoré sú náväzné na športovú prípravu plavcov.
 • Vaše dieťa bude zaradené do plaveckej školy na základe záväznej prihlášky a dohodnutom termíne.
 • Príchod detí na plaváreň je 15 min. pred začiatkom výcviku. Podľa potreby doprovod na plaváreň zabezpečia rodičia (alebo organizovane MŠ, ZŠ, SŠ).
 • Doporučujeme, aby cenné veci deti na plaváreň nenosili, za ich prípadnú stratu plavecká škola nezodpovedá.
 • V príde neabsolvovania výcvikových hodín z dôvodu choroby, alebo iných okolností si ich môže dieťa nahradiť s inou skupinou čo najskôr vo vopred dohodnutom termíne, pričom poplatok sa nemení (je paušálny) a musí byť uhradený. Vymeškané hodiny sa neodpočítavajú z poplatku.
 • Na plávanie potrebujete: plavky, plaveckú čiapku, osušku, (plavecké okuliare).
 • Poplatok za plavecký kurz : 170 eur/polrok.

 • Rozvrh hodín:

  PONDELOK
  15:00 – 16:00 tréning plavcov, výučba plávania + zdokonaľovanie
  16:00 – 17:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie
  17:00 – 18:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie
  UTOROK
  15:00 – 16:00 tréning plavcov
  16:00 – 17:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie, tréning
  STREDA
  15:00 – 16:00 tréning plavcov, výučba plávania + zdokonaľovanie
  16:00 – 17:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie
  17:00 – 18:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie
  ŠTVRTOK
  15:00 – 16:00 tréning plavcov
  16:00 – 17:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie, tréning
  PIATOK
  15:00 – 16:00 tréning plavcov, výučba, + zdokonaľ.
  16:00 – 17:00 tréning plavcov, výučba, + zdokonaľ.
  NEDEĽA
  08:00 – 09:00 tréning plavcov

  Výučba v malom bazéne:
  PONDELOK – STREDA 16:00 – 17:00 a 17:00 – 18:00
  UTOROK – ŠTVRTOK – PIATOK 15:00 – 16:00

  Materské školy:
  PONDELOK – STREDA 13:00 – 14:00
  UTOROK – PIATOK 13:00 – 14:00

  Výučba a kondičné plávanie dospelých:
  PONDELOK 19:00 – 20:00

  Ranné tréningy:
  PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK ,PIATOK 06:00 – 07:30 len registrovaní plavci ŠK AQUASPORT LEVICE

  Kondičné tréningy:
  PONDELOK 18:00 – 19:00 štadión, v zimnom období telocvičňa(pre registrovaných členov ŠK AQUASPORT LEVICE)

   

  Plavecká škola AQUASPORT ponúka:

  Výučbu plávania a plavecké tréning po celý rok pre všetky vekové skupiny:

  pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov, pre deti a mládež od 6 do 18 rokov, až po dospelých.
  • prípravný, základný kurz – pre neplavcov,
  • zdravotné plávanie,
  • zdokonaľovanie,
  • výkonnostné športové plávanie,
  • výučba plávania pre materské a základné školy,
  • jednorázové plavecké kurzy pre materské a základné školy,
  • výučba a kondičné plávanie dospelých.

  Odkazy


  www.Levičan.sk - bannerová reklama