KURZY PLÁVANIA A PLAVECKÉ TRÉNINGYV NOVOM ŠKOLSKOM ROKU ZAČÍNAJÚ13. SEPTEMBRA 2021.Otvárame aj nové kurzy plávania pre deti predškolského veku od 3 - do 6 rokova pre deti a mládež od 6 - do 18 rokov. Informácie a prihlášky: Mgr. Tibor Lacko tel.: 0905 351668 alebo elektronicky, prostredníctvom našej stránky: www.aquasport-levice.sk

Kurzy plávania v Relax centre v Tlmačoch v novom školskom roku začínajú 14. septembra 2021. (v termínoch: Utorok a štvrtok 17:30 - 18:30 h) Informácie a prihlášky: 0905 351668

Výučba

Informácie o výučbe

 • Výučba plávania prebieha 2 x týždenne 1 hodinu v prípravných, základných a zdokonaľovacích etapách, ktoré sú náväzné na športovú prípravu plavcov.
 • Vaše dieťa bude zaradené do plaveckej školy na základe záväznej prihlášky a dohodnutom termíne.
 • Príchod detí na plaváreň je 15 min. pred začiatkom výcviku. Podľa potreby doprovod na plaváreň zabezpečia rodičia (alebo organizovane MŠ, ZŠ, SŠ).
 • Doporučujeme, aby cenné veci deti na plaváreň nenosili, za ich prípadnú stratu plavecká škola nezodpovedá.
 • V príde neabsolvovania výcvikových hodín z dôvodu choroby, alebo iných okolností si ich môže dieťa nahradiť s inou skupinou čo najskôr vo vopred dohodnutom termíne, pričom poplatok sa nemení (je paušálny) a musí byť uhradený. Vymeškané hodiny sa neodpočítavajú z poplatku.
 • Na plávanie potrebujete: plavky, plaveckú čiapku, osušku, (plavecké okuliare).
 • Poplatok za plavecký kurz : 300 eur/polrok.

 • Rozvrh hodín:

  PONDELOK
  15:00 – 16:00 tréning plavcov, výučba plávania + zdokonaľovanie
  16:00 – 17:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie
  17:00 – 18:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie
  UTOROK
  15:00 – 16:00 tréning plavcov
  16:00 – 17:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie, tréning
  STREDA
  15:00 – 16:00 tréning plavcov, výučba plávania + zdokonaľovanie
  16:00 – 17:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie
  17:00 – 18:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie
  ŠTVRTOK
  15:00 – 16:00 tréning plavcov
  16:00 – 17:00 výučba plávania, + zdokonaľovanie, tréning
  PIATOK
  15:00 – 16:00 tréning plavcov, výučba, + zdokonaľ.
  16:00 – 17:00 tréning plavcov, výučba, + zdokonaľ.
  NEDEĽA
  08:00 – 09:00 tréning plavcov

  Výučba v malom bazéne:
  PONDELOK – STREDA 16:00 – 17:00 a 17:00 – 18:00
  UTOROK – ŠTVRTOK – PIATOK 15:00 – 16:00

  Materské školy:
  PONDELOK – STREDA 13:00 – 14:00
  UTOROK – PIATOK 13:00 – 14:00

  Výučba a kondičné plávanie dospelých:
  PONDELOK 19:00 – 20:00

  Ranné tréningy:
  PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK ,PIATOK 06:00 – 07:30 len registrovaní plavci ŠK AQUASPORT LEVICE

  Kondičné tréningy:
  PONDELOK 18:00 – 19:00 štadión, v zimnom období telocvičňa(pre registrovaných členov ŠK AQUASPORT LEVICE)

   

  Plavecká škola AQUASPORT ponúka:

  Výučbu plávania a plavecké tréning po celý rok pre všetky vekové skupiny:

  pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov, pre deti a mládež od 6 do 18 rokov, až po dospelých.
  • prípravný, základný kurz – pre neplavcov,
  • zdravotné plávanie,
  • zdokonaľovanie,
  • výkonnostné športové plávanie,
  • výučba plávania pre materské a základné školy,
  • jednorázové plavecké kurzy pre materské a základné školy,
  • výučba a kondičné plávanie dospelých.

  Odkazy


  www.Levičan.sk - bannerová reklama